سفارش تبلیغ
صبا ویژن

tanhaeii

...........

مــی دونــی؟!

از تمــ ـــوم دنـیا

یــک نفـــ ــر هســـت

نـــمی خــواهــم برایـــم بمــیـ ــرد

مــــی خواهــم برایـــم زنــ ــدگـــی کنـــد . . .!


[ سه شنبه 92/11/1 ] [ 8:7 عصر ] [ mohadese ] نظر


....

!


ساقی بی خیال من
سهم مرا هم بریز برای زمین
بگذار جاده ها مست کنند
شاید مسافرم را برایم پس اوردند...!


[ سه شنبه 92/11/1 ] [ 8:6 عصر ] [ mohadese ] نظر


تنها

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ لمس کن کلماتی را که برایت می نویسمتا بخوانی و بفهمی چقدرجایت خالیست . . .تا بدانی نبودنت آزارم می دهد . . .لمس کن نوشته هایی را که لمس ناشدنیست و عریان . . .که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد لمس کن گونه هایم را که خیس اشک است و پُر شیار . . .لمس کن لحظه هایم را. . .تویی که نمیدانی من که هستم? لمس کن این با تو نبودن ها را لمس کن . . . ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

[ جمعه 92/8/17 ] [ 6:10 عصر ] [ mohadese ] نظر


تـَمامـ عآشقــآنـــہ هـآ


 

رآ روے هـَمـیـ?? دیــوآر مــَجــآزے مے نــویــسمـ


 

از لــجــ تــو


 

از لجـ خودمـ


 

کـہحــآضـ ـر نــَبــودیـــمـ


 

یکـــ بـار واقــعـــے بــہهـَمـ بــگــویــیــمـشـآ?? ...


http://uploadax.com/images/21136915397247434888.jpg


انـ?وه ?ــہ از حــ? بــگــذر?


 

 جــایــش را مـے‌?هــد بــہ یــ?ـ بــے‌‌اعتنــایــے مــزمــ??


 

 دیــگــر مـهــم نیـســـت


 

بــو??? یــا نـبــو??? ...


 

?وســـت ?اشـتــ?? یـــا نـداشتـ?? ...


 

?یـگــر حـســـے تـو را بـــہ احـســاس ?ـر??? نمــے ?ـشــانــد ...


 

 ?ر آن لحظـــــہ فـقــط ?ر ســ?ـــوت غــرق می شــوے


 

 و فـقـط نـگــاه مـیـ?ـنــے


 

 نـگــــــــــاه !http://uploadax.com/images/61197353266512662568.jpg


??ـ?ایـآ وقــتـے ?لت مـے گـیره چی?ار میکنـے...


میرے یـہ گوشـہ مـے شینـے....


هـے با نگـآت بازے مـے ?نـے ?ـہ...


یـا?ت برـہ مـے ??ـواستـے گـریـہ ?نـے...؟!


یـہ لیوا?? آب مـے خـورے ?ہ ...


همـہ بغضـاتـو قـورت بـ?ے...؟!


انـوقت یـآ?ت میـآد خــ?ایـے و بـایـ? تنهـا باشـے...؟


??ـ?اجـو?? ??ـمیــ?ونـے...


ایـ?? روزا چقــد ??ـ?ا بو?مــhttp://uploadax.com/images/93368298273180171052.jpg 

حَســرَتــ !


 

یعنے رو بـہ رویـــَـمـ


 

نِشَستـہ اے


 

وَ بآز خیســـــےِ


 

چِشمـانــمـ را ،


 

آن دَستمآلِ خُشکــِ


 

بے اِحسآس پآکــ کُنــَـــد


 

حَســــــرَتــ ـــــ !


 

یَعنے شآنـہ هایَتــ


 

دوش بـہ دوشـَــــــمـ بآشَد


 

اَمآ نَتوآنــَــم اَز دِلتَنگے


 

بـہ آن پَنآه بِبـرَمـ


 

حَسرَتــ !


 

یَعنے  تـــو  کـہ


 

در عینِ بــودَنتـ


 

دآشتَنتــ رآ


 

آرِزو مــے کُنمـ
[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 1:7 عصر ] [ mohadese ] نظر


تنهایی

تنهایی

)


 

زنـ?گے زیباسـتـــ

بــہ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ?ر?ه از

هِق هِق هــآے شَبــآنـہ


بــہ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــہ...

بــہ زیبایے قلبــِ ت?ـہ ت?ـہ شُده اَز

ش?ستنهاے بیشمـآر

بــہ زیبایے نفسے ?ــہ از تَنگے بالـا نمیایــَ? ...

بــہ زیبایے تمام شُـ??? تـ?ریجے ما ...

آرے

زنـ?گے زیباستــ ـــ


http://uploadax.com/images/48076779329236895567.jpg

 

دیشب خدا آروم صدام کرد و گفت:


عشقت دارہ قربون صدقہ یکی دیگہ


میرہ، اونوقت تو راحت خوابیدی!!!؟؟؟


لبخندی زدم وگفتم: خدا جونم این


ھمون مخلوقی ھست کہ وقتی،


آفریدیش بہ خودت گفتی: آفرین!!!


Avazak.ir Line2 تصاویر جداکننده متن (1)

 [ دوشنبه 92/8/13 ] [ 1:6 عصر ] [ mohadese ] نظر


::